PER ORDRE ALFABÈTIC

*---A---*
*---C---*
Ciutats de Paper
*---D---*
Divergent

*---F---*
 Fario 

Finis Mundi


*---G---*


*---H---*


*---I---*


*---J---*


*---K---*


*---L---*

La porta dels tres panys

L'ocell de la revolta


La fira de la nit eterna


*---M---*


*---N---*

No està escrit a les estrelles

*---O---*

Oliver Twist

*---P---*
PLAY

Pulsacions


*---Q---*


*---R---*


*---S---*


*---T---*


*---U---*

Un estiu a Borneo

*---V---*

Vermell com la sang

*---W---*

*---X---*


*---Y---*


*---Z---*

Comentaris